موفقیت ها

افتخار آفرینی علامه ای ها در کمپین بین المللی سیارک ها

افتخار آفرینی علامه ای ها در کمپین بین المللی سیارک ها

افتخار آفرینی علامه ای ها در کمپین بین المللی سیارک ها

بهمن 96؛ دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی در کمپین بین المللی سیارک ها 22 جرم آسمانی را به نام خود ثبت کردند.

دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، در این کمپین برای نخستین بار در سطح دبیرستان های دوره اول ایران، ۲۲ جرم آسمانی را به نام خود ثبت کردند.

آخرین کمپین به مدت یک ماه از 8 ژانویه تا 7 فوریه 2018 (18 دی تا 18 بهمن سال جاری) برگزار شد. در این کمپین ۲۳ نفر از دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی، در شش تیم از واحدهای دوره اول پسرانه آبشناسان، میرداماد، پاسداران، فرمانیه و گلستان به جستجوی تصاویر گرفته شده توسط رصدخانه برزیل پرداختند تا سیارکی جدید را به نام خود نام گذاری نمایند. پس از بازبینی و داوری، در مجموع 22 جرم با نام آنها وارد کاتالوگ سیارک ها شده است. گواهینامه های معتبری نیز به دانش آموزان شرکت کننده مجتمع علامه طباطبایی اعطا شد.

دانش آموزان واحد آبشناسان و واحد گلستان هر کدام 7 جرم را به تایید رساندند. پاسدارانی های دوره اول 4 جرم، دانش آموزان واحد میرداماد 3 جرم و فرمانیه ای ها نیز 1 جرم تایید شده را در کارنامه خود ثبت کردند.

تاکنون سیارک های بسیاری در این کمپین 11 ساله توسط دانش آموزان و دانشجویان مختلف کشف شده است. در آخرین کمپین، دانش آموزانی در قالب 38 تیم از 12 کشور ایران، آمریکا، ترکیه، رومانی، هند، تایوان، برزیل، بلغارستان، قبرس، پاناما، سوئد و بلاروس رقابت کردند. مجتمع علامه طباطبایی پیش از این با یک تیم در کمپین سپتامبر- اکتبر (مهر و آبان سال جاری) نیز مشارکت کرده و موفق به کشف 22 جرم مشکوک به سیارک شده بود.

 

اسامی دانش آموزان شرکت کننده در کمپین بین المللی جستجوی سیارک ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.


 

جدول زیر دانش آموزانی که بیشترین جرم تایید شده را گزارش کردند، معرفی می کند.

 

در این جدول می توانید تعداد جرم های تایید شده به تفکیک هر واحد را ببینید.