موفقیت ها

نفرات برتر نیمسال اول تحصیلی واحد میرداماد معرفی شدند

نفرات برتر نیمسال اول تحصیلی واحد میرداماد معرفی شدند

دانش آموزان برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد معرفی شدند. این دانش آموزان در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96 بهترین نتایج را کسب کردند.

در پایه هفتم «آریا حسن خانی»، «محمدرضا نجفی»، «برسام کرم زاده»، «سینا منافی» و «ایلیا خیاطان» به عنوان دانش آموزان برتر معرفی شدند.

«علی باباپور»، «بردیا حسن پور»، «کیان علی اصغر»، «ماهان بختیاری» و«آریا افروزه» هم دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد هستند که در امتحانات نوبت اول بهترین نتایج را کسب کردند.

همچنین در پایه نهم «محمد مهدی خدایی صائین»، «امیر حسین نظری»، «محمد امین زارع زاده»، «علی داورجاه» و «کسری قاسمی» به عنوان دانش آموزان برتر شناخته شدند.

امتحانات نوبت اول از یکم تا 14 دی ماه به صورت هماهنگ بین مدارس دوره اول علامه طباطبایی برگزار شد. 314 دانش آموز میردامادی در این امتحانات شرکت داشتند.