سیستم سه مرحله ای برای آموزش بچه های فرمانیه

* مدرسهای که با مشارکت دانشآموزان اداره میشود

 دبيرستان دوره اول علامه طباطبايي - واحد فرمانيه امسال، با بهترين امکانات، نوسازي شده است. 10 کلاس درس به همراه آزمايشگاه، سايت، کارگاه، واحد سمعي بصري، سالن‌ غذاخوري و نمازخانه براي دانش‌آموزان تدارک ديده شده است. در بازسازي مدرسه از متخصصان طراحي داخلي استفاده شده تا فضايي دلنشين براي تحصيل علامه‌اي‌ها فراهم شود. نوسازي و مدرن شدن ساختمان واحد فرمانيه، با اجراي روش‌هاي نوين آموزشي در اين مدرسه همراه بوده است. روش‌هايي که زير نظر شوراي عالي آموزش مجتمع علامه طباطبايي اجرا مي‌شوند.

کارِگروهي حرف اول را ميزند

در دبيرستان دوره اول علامه طباطبايي - واحد فرمانيه، هر پايه يک کارگروه سه نفره متشکل از معاون انضباطي، مسئول فرهنگي و مسئول آموزشي دارد. برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به هر پايه در جلسات منظم هفتگي، با هم‌فکري و لحاظ کردن پيش‌نيازهاي هر سه بخش آموزشي، فرهنگي و تربيتي صورت مي‌گيرد. معاونان فرهنگي، انضباطي و مشاوران همه پايه ها با يکديگر نيز جلسات منظم مشاوره دارند. در واحد فرمانيه کارِگروهي و هم‌فکري در همه مراحل فعاليت‌ها جريان دارد.

مسئوليت‌ها به دانشآموزان محول ميشود

فعاليت‌هاي جاري مدرسه در همه زمينه‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده که نقش دانش‌آموزان در انجام آن‌ها به حداکثر برسد. شايد انجام بخش عمده کارها توسط مسئولان راحت‌تر و با صرف زمان کمتر باشد، اما به دانش‌آموزان اين فرصت داده مي‌شود که مسئوليت‌پذيري را تمرين کنند. در واحد فرمانيه بخش قابل توجهي از دانش‌آموزان حداقل يک مسئوليت اعم از آموزشي، انضباطي، فرهنگي و تربيتي بر عهده دارند.

 

نظام آموزشي سه مرحله اي در واحد فرمانيه

گروه‌بندي هر کلاس در ابتداي سال تحصيلي انجام مي‌گيرد و دانش‌آموزان مطالعه درس‌ها، انجام تکليف‌ها و رفع اشکال را به صورت گروهي انجام مي‌دهند. این اولين مرحله از رفع اشکالات درسي است که در يک نظام سه مرحله‌اي انجام مي‌پذيرد. مرحله دوم رجوع به «کمک‌مشاور» است. کمک‌مشاور دانش‌آموزي است که در آخرين امتحانات بهترين نمره را کسب کرده است و هر ماه تغيير مي‌کند. او وظيفه دارد اشکالات احتمالي ديگر دانش‌آموزان را رفع کند. سومين و آخرين مرحله رفع اشکال، رجوع به معلم کلاس است که در صورت برطرف نشدن اشکال درسي، آن مبحث را دوباره در کلاس توضيح مي‌دهد. نظام سه مرحله اي رفع اشکال باعث مي‌شود که دانش‌آموزان در روند آموزش، نقش معلمي را تجربه کنند.

شناسايي استعدادهاي نهفته

استعداديابي و هدايت تحصيلي مهمترين کاري است که بايد در دبيرستان دوره اول انجام شود. در واحد فرمانيه با برگزاري کلاس‌هاي کانون فرهنگي و هنري مانند سرود و تئاتر و خوشنويسي، کلاس‌هاي ورزشي مانند فوتسال و واليبال و دفاع شخصي و کلاس‌هاي پژوهشي مانند رباتيک و نجوم و هوافضا، هر دانش‌آموز مي‌تواند علاقه و استعداد خود را بشناسد و در آن رشته آموزش تخصصي ببيند. بسيارند دانش‌آموزاني که با شرکت در اين کلاس‌ها از استعداد خود در يکي از رشته‌هاي هنري آگاه شده‌ و مسير آينده‌شان را بر اين اساس انتخاب کرده‌اند.