اخبار مدرسه

معلم های واحد تهرانپارس شاگرد می شوند

تاریخ انتشار : 1396/11/4

جلسات «درس پژوهی» در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس هر هفته در یک مبحث درسی چالش برانگیز برگزار می شود.

جلسات «درس پژوهی» در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از روز شنبه 30 دی آغاز شده است. در جلسه های درس پژوهی یک مبحث آموزشی که تدریس آن ممکن است چالش برانگیز بوده و برای معلم سوال ایجاد کند، انتخاب شده و یک معلم آن را آموزش می‌دهد. معلمین دیگر در نقش دانش آموز در کلاس می نشینند و به صحبتهای معلم گوش می کنند. مدیر و معاونان واحد تهرانپارس هم به طور متناوب در این جلسات شرکت می کنند.

پس از اتمام تدریس ، نکات قوت و ضعف توسط معلمان گفته می شود و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پرسشها پاسخ داده می شود و اگر احیانا معلمی در آموزش مطلب مورد نظر سوال یا مشکلی داشت ، رفع می گردد. این جلسات به صورت هفتگی برگزار می شود و هر هفته به بررسی یکی از مباحث درسی اختصاص دارد.

در سه جلسه گذشته درس پژوهی که در واحد تهرانپارس برگزار شده است ، مبحث آموزش تفهیمی «ضرب» مربوط به پایه سوم و چهارم انتخاب شد و هر جلسه یک معلم با روش خود آن را تدریس می کرد. مبحث بعدی جلسات درس پژوهی که در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود، به آموزش تفهیمی «کسر» اختصاص دارد.