اخبار مدرسه

نشان نظم و آرامش بر گردن دختران واحد تهرانپارس

تاریخ انتشار : 1396/10/27

«حورا بنی عامر» دانش آموز پایه اول نشان نظم و «نگار کارگر» دانش آموز پایه ششم نشان آرامش دریافت کردند.

«حورا بنی عامر» دانش آموز پایه اول واحد تهرانپارس، نشان نظم و «نگار کارگر» دانش آموز پایه ششم، نشان آرامش دریافت کردند. 

مسئولان پرورشی و معاونت پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس به جای کارت امتیاز برای تشویق دانش آموزان، ابتکار تازه ای به خرج داده اند. آنها از نشان هایی که روی آن ویژگی ها و صفت های خوب نوشته شده است استفاده می کنند.

این نشان ها عنوان های گوناگونی مانند نشان بهداشت حیاط ، نشان مهربانی، نشان گذشت و فداکاری، نشان آرامش، نشان نظم دارد. مربیان تربیتی واحد تهرانپارس دانش آموزان را برای انجام کارهای خوب تشویق می کنند و به آنها نشان می دهند. اما این نشان ها لزوما به معنای دریافت جایزه در پایان سال تحصیلی نیستند. دانش آموزان واحد تهرانپارس یاد می گیرند که کار خوب را بدون چشم داشتی برای جایزه انجام بدهند.

نشان ها بر گردن دانش آموز برتر باقی می ماند و دیگر دانش آموزان با دیدن آن نشان انگیزه پیدا می کنند تا با انجام همان کار خوب، آن ها هم نشان دریافت کنند.