اخبار مدرسه

دلفین ها برای دختران علامه ای نقاشی کشیدند

تاریخ انتشار : 1396/10/26

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس روز دوشنبه 25 دی به همراه دبیران و کادر اجرایی مدرسه به اردوی دلفیناریوم برج میلاد رفتند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس روز دوشنبه 25 دی به همراه دبیران و کادر اجرایی مدرسه به اردوی دلفیناریوم برج میلاد رفتند.

آنها در این اردو از نزدیک حرکت های نمایشی دو دلفین به نامهای آلفا و کاسیا و یک شیر دریایی را دیدند.

در اردوی دلفیناریوم برج میلاد ،نقاشی کشیده شده توسط دلفین ها به سبب رعایت نظم و شایستگی، به دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس اهدا شد.

دلفین ها بعد از انسان ها باهوش ترین موجودات کره زمین هستند. دلفیناریوم برج میلاد نخستین دلفیناریوم غیر ساحلی در خاورمیانه و دارای با تجربه ترین مربیان خاورمیانه در حد استاندارد های بین المللی است.