اخبار مدرسه

«لیزرتگ»، تجربه جدید دختران علامه ای

تاریخ انتشار : 1396/10/26

دختران نوجوان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران پس از دو هفته امتحانات و مطالعه پرفشار، یک روز شاد و مفرح را در مجموعه تفریحی باغ تالار نگارستان، واقع در شمال غرب تهران گذراندند.

دختران نوجوان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران پس از دو هفته امتحانات و مطالعه پرفشار، یک روز شاد و مفرح را در مجموعه تفریحی باغ تالار نگارستان، واقع در شمال غرب تهران گذراندند.

کاروان اردوی دانش آموزان واحد پاسداران در ساعت 8:30 مدرسه را ترک و به سمت باغ تالار نگارستان واقع در کوهسار حرکت کردند. آنها در این اردو «لیزر تگ» را تجربه کردند. لیزر تگ رقابتی است مانند پینت بال که اسحله های آن مجهز به لیزر است. هر نفر جلیقه ای می پوشد که روی آن چند سنسور حساس به مادون قرمز متصل شده است. نفرات حاضر در رقابت باید با لیزر اسلحه خود سنسورهای روی جلیقه حریف را نشانه بروند.

گروه غذایی «هفت و نیم» مسئولیت تهیه غذای اردوی دختران علامه ای را بر عهده داشت. دانش آموزان واحد پاسداران در ساعت 15 بعد از گذراندن یک روز مهیج ، به مدرسه بازگشتند.