اخبار مدرسه

نویسندگان کوچک واحد تهرانپارس، اندیشمندان فردا

تاریخ انتشار : 1396/10/24

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در مسابقه «نویسنده کوچک، اندیشمند فردا» شرکت می کنند.

خواندن داستان یکی از رغبت های مطالعاتی كودكان است كه در عین ایجاد لذت و سرگرمی، به رشد فكری و شناختی آن ها كمك می کند. ادبیات، كلاً ماهیّت دوگانه دارد؛ یعنی امکان لذّت بردن را فراهم می كند و مهمتراز آن شناخت و تفکر را گسترش می دهد.

از کودکی نویسندگی را تمرین کنید

مسابقه «نویسنده کوچک، اندیشمند فردا» ویژه دانش آموزان ابتدایی است. در این مسابقه که همه ساله برگزار می شود، ابتدا دانش آموزان مستعد توسط دبیر شناسایی می شوند. سپس از بین یکی از داستان های ناتمام که در شیوه نامه اجرایی مسابقه عنوان شده است، و یا با موضوع آزاد داستان یا داستانک می نویسند. داستانک می بایست حداکثر 1 صفحه و داستان کوتاه حداکثر 6 صفحه باشد. مرحله بعد تصویر سازی برای داستان است. نوشتن داستان باید فقط توسط دانش آموز صورت گیرد اما در مرحله تصویر سازی دو دانش آموز می توانند با هم همکاری داشته باشند.

داوری بر چه اساس صورت می گیرد؟

دانش آموزان تا آخر فروردین سال 97 فرصت دارند تا آثار خود را از طریق مدرسه برای هیئت داوران مسابقه نویسنده کوچک، اندیشمند فردا ارسال کنند. آثار برتر هر منطقه به مسابقات استانی و کشوری راه پیدا می کنند.

داوری آثار در در دو بخش نگارش تخیلی، ادبی و نگارش توضیحی، علمی انجام می گیرد. در بخش داوری ویژگی هایی نظیر انتخاب موضوع، خلاقیت، تخیل، درام، مقدمه یا گره افکنی، متن یا گره گشایی، پایان بندی، پیرنگ و آیین نگارش مورد بررسی قرار می گیرد.

در شیوه نامه اجرایی این مسابقه آمده است که «خواندن داستان سبب رشد و گسترش دامنه ی تخیّل كودكان می شود، شخصیّت های داستانی در حین عمل، دست به نوعی فرافکنی می زنند و حالات و اعمال خود را به خواننده نسبت می دهند؛ این خاصیّت به شکل ناخودآگاه و از طریق تخیّل، در خواننده اتّفاق می افتد. خواننده دراین فرایند، تخیّل خود را به جای تك تك شخصیّت ها می گذارد و با آن ها همذات پنداری می كند».

برای مطالعه شیوه نامه اجرایی مسابقه «نویسنده کوچک، اندیشمند فردا» اینجا کلیک کنید.