اخبار مدرسه

شناخت استعدادها در دومین جلسه آموزش خانواده واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/10/16

دومین جلسه مشاوره خانواده دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران شنبه 16 دی ماه با موضوع شناخت استعدادها برگزار می شود.

دومین جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران امروز شنبه 16 دی ماه برگزار می شود.

جلسه آموزش خانواده از ساعت 15 تا 16:30 برگزار خواهد شد. محل برگزاری این جلسه خیابان شهید افشاری جنوبی جنب زیرگذر همت حسینیه ائمه اطهار اعلام شده است.

سیدعلی قاسمی، روانشناس تربیتی سخنران این جلسه خواهد بود. موضوع دومین جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران درباره نحوه شناخت استعداد و روش های شکوفا کردن آن است. در این برنامه سید علی قاسمی روشهایی برایی کشف استعدادهای دانش آموزان به خانواده ها بیان می کند.

جلسه نخست آموزش دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مهرماه برگزار شد. در آن جلسه قاسمی درباره نحوه رابطه فرزندان با والدین و اهداف تربیت فرزندان برای خانواده ها صحبت کرد.
 

* عکس خبر مربوط به جلسه نخست آموزش خانواده واحد پاسداران است.