اخبار مدرسه

برگزاری آزمون شبیه ساز مرحله اول المپیاد

تاریخ انتشار : 1396/10/6

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی - واحدهای شریعتی و پاسداران 5 دی ماه در آزمون آمادگی المپیاد شرکت کردند.

آزمون شماره 3 آمادگی المپیاد دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی سه شنبه 5 دی ماه برگزار شد.

این آزمون اولین آزمون شبیه ساز مرحله اول المپیاد بود که به صورت متمرکز در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. دانش آموزانی از دو واحد شریعتی و پاسداران در این آزمون شرکت کرده و به سوالات در سه رشته ریاضی، فیزیک، شیمی و کامپیوتر پاسخ دادند.

مجموع شرکت کنندگان در آزمون شماره 3 آمادگی المپیاد 25 نفر بود.

عادت کردن به فضای امتحان واقعی، آشنایی با سوالات آزمون های سال های قبل، پیدا کردن نقاط ضعف و رفع آنها و سنجش وضعیت کلی در رشته های مختلف از اهداف آزمون شبیه ساز  المپیاد است.

مرحله اول آزمون المپیاد 3 تا 6 بهمن ماه برگزار خواهد شد.