اخبار مدرسه

مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران: دوپینگی درس نخوانید!

تاریخ انتشار : 1396/9/30

حامد پورنقی مشاور پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران از آمادگی برای امتحانات نوبت اول می گوید.

این بخش از پرونده «نوبت اول» به یادداشت حامد پورنقی مشاور پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران اختصاص دارد. پورنقی در این یادداشت ابتدا به اولویت مطالعه درس ها در شب امتحان اشاره می کند و به توضیح روش های چکیده نویسی می پردازد. این مشاور توصیه مهمی هم برای دانش آموزان دارد: دوپینگی درس نخوانید!

مطالعه سه مرحله ای

برای آمادگی دانش آموزان جهت امتحانات در یک زمان کوتاه باید از قبل بسترسازی انجام گرفته باشد. منظور از بستر سازی این است که دانش آموز بداند در هر درس کدام بخش را خوب یاد گرفته و در کدام قسمت نیاز به مطالعه بیشتری دارد. نقاط ضعف و قوت دانش آموزان باید مشخص باشد. اگر این کار در گذشته انجام شده باشد، در فاصله کم بین امتحانات اول باید از بخش های درسی شروع کرد که به تمرین و مطالعه بیشتر نیاز دارند. اولویت بعدی مربوط به بخش هایی از دروس است که معلمان در روزهای پایانی ترم آنها را تدریس کرده اند. از مطالبی که مهر و آبان تدریس شده به حد کافی آزمون گرفته شده است. ولی مطالب انتهای ترم که برای رسیدن به بودجه بندی، ممکن است با سرعت بیشتری تدریس شده باشد، باید بیشتر از قسمت های قدیمی مورد توجه قرار گیرد. اولویت سوم هم بخش هایی است که قبلا مطالعه شده و دانش آموز در آنها مشکلی ندارد.

اگر از قبل بسترسازی شده باشد این سه اولویت مشخص خواهد بود. اما بعضی مواقع بسترسازی صورت نگرفته و اولویت ها مشخص نشده اند. معمولا در این حالت کار سخت تر است اما راه حل مقطعی این است که چند مرحله نمونه سوال امتحانی نوبت اول حل شود و با کمک این نمونه سوالها ابتدا بخش هایی که در آن ضعف وجود دارد مشخص شود و بعد به سه مرحله نخست اولویت ها بازگردیم.

چکیده نویس در همه درس ها 

ما وقتی برای دروس عمومی دانش آموز کنکوری برنامه ریزی میکنیم چون مسیرمان یک ساله است استراتژی متفاوتی نسبت به دانش آموز پایه داریم. در سال های دهم و یازدهم سبک کار به این صورت است که درامتحانات ترم که فاصله بین امتحانات کوتاه است، نمی توان دروس عمومی را به صورت مستمر خواند و مجبوریم پس ازهر امتحان فقط برای امتحان بعدی آماده شویم. نکته مهمی که وجود دارد این است که هنگام مطالعه درسهای عمومی و اختصاصی باید برگه ای کنار دست دانش آموز باشد. اگر درس عمومی است خلاصه ای از آنچه از درس درک کرده را روی آن می نویسد و اگر درس اختصاصی بود، خلاصه ای از فرمول ها و استدلال هایی فهمیده شده را یاداشت می کند. این کار باعث می شود چکیده ای از آنچه که مطالعه شده در دسترس باشد. با این روش، شب قبل از امتحان نیاز به مروز کل درسها نیست و فقط چکیده ها مرور خواهد شد. ویژگی دیگر چکیده نویسی این است که برای حفظ کردن درسهای عمومی نیازی به بلند خوانی یا راه رفتن نیست و نوشتن باعث می شود درس را راحت تر حفظ کنند.

وضع موجود را به هم نزنید

آخرین توصیه من این است که دانش آموزان در ایام امتحانات از فرآیندهای که دوپینگی نامیده می شوند دوری کنند. دوپینگ یعنی برهم زدن وضعیت موجود. فشار بیش از حد بر بدن، بیدار بودن های زیاد در شب ها برای مطالعه درس استرس زا هستند. این کارها باعث مکالمه بین خودآگاه و ناخودآگاه انسان می شود. ناخودآگاه انسان این موضوع را به فرد تلقین می کند که تو در وضعیت و شرایط خاص و پیچیده ای قرار داری! پس باید از این رفتارها پرهیز کرد. روند مطالعه و وضعیت فیزیکی و روحی دانش آموز نباید تغییرات آنی و لحظه ای داشته باشند.