اخبار مدرسه

برنامه امتحانات نوبت اول واحد دخترانه پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/9/28

برنامه امتحانی نوبت اول دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد.

برنامه امتحانی نوبت اول دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد.

قوانین مربوط به برگزاری امتحانات به شرح زیر است.

امتحانات راس ساعت 7.30 آغاز می شود و دانش آموزان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در مدرسه حاضر باشند. در طول برگزاری امتحانات کلاس های درس دایر نیست و کلاس ها از تاریخ 16 دی از سر گرفته می شود. پوشیدن یونیفورم مدرسه و رعایت کلیه ضوابط آموزشی و انضباطی در ایام امتحانات الزامی است. به همراه داشتن وسایل غیر مجاز مانند لاک غلط گیر، موبایل، سی دی و غیره ممنوع است.