اخبار مدرسه

نفرات برتر واحد دخترانه پاسداران در آزمون جامع 23 آذر

تاریخ انتشار : 1396/9/28

نتایج آزمون جامع 23 آذر اعلام شد و بر طبق آن نفرات زیر به عنوان برترینهای واحد پاسداران معرفی شدند.

نتایج آزمون جامع 23 آذر اعلام شد و بر طبق آن نفرات زیر در پایه های هفتم، هشتم و نهم به عنوان برترینهای دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی -  واحد پاسداران معرفی شدند.

نفر برتر پایه هفتم: صبا طاهری

نفر برتر پایه هشتم: فاطمه میرزا کوچکی

نفر برتر پایه نهم: ستاره محمد ظاهری

لازم به ذکر است که ترتیب نفرات معرفی شده بر اساس رتبه کسب شده در آزمون جامع نیست.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک به پرسش های دو دفترچه اختصاصی حاوی 20 سوال ریاضی و 15 سوال علوم و دفترچه عمومی دارای 15 سوال ادبیات، 15 سوال عربی و 10 سوال زبان پاسخ دادند.