اخبار مدرسه

برنامه امتحانی نوبت اول پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1396/9/27

امتحانات نوبت اول دبیرستان های دوره اول از 2 تا 23 دی برگزار می شود.

برنامه امتحانی نوبت اول پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی اعلام شد.  این امتحانات از 2 دی ماه با امتحان ریاضی آغاز می شود و تا 20 دی ادامه دارد. امتحانات نوبت اول دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران ساعت 10 صبح آغاز می شود و دانش آموزان می بایست از ساعت 9:30 در مدرسه حضور داشته باشند.

سوالات امتحانات به دو صورت هماهنگ و داخلی برگزار می شود. در امتحانات هماهنگ، پرسش ها برای دانش آموزان واحدهای شریعتی و پاسداران به صورت مشترک طراحی شده است. آزمون های داخلی نیز مختص به هر مدرسه هستند.

واحدهای آموزشی در مدت برگزاری امتحانات به صورت ساعتی فعال می باشند.

 

پایه یازدهم:


پایه دهم: