اخبار مدرسه

پاسدارانی ها میزبان جشنواره بهشت انس

تاریخ انتشار : 1396/9/14

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران میزبان روز چهارم مسابقات بهشت انس بود.

روز چهارم ششمین دوره مسابقات جشنواره قرآنی بهشت انس به میزبانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

این مسابقات از روز شنبه 11 آذر آغاز شده و طبق برنامه امروز 14 آذر ماه واحد پاسداران میزبان این مسابقات بود.

رقابت های امروز در سه رشته حفظ، قرائت و اذان بین دانش آموزان واحدهای شریعتی و پاسداران برگزار شد. همچنین دانش آموزان کلیه واحد ها امروز در آزمون مفاهیم مسابقات جشنواره قرآنی بهشت انس شرکت کردند.

طبق برنامه ریزی های انجام شده هر روز یک واحد میزبان این مسابقات است.

مرحله اول مسابقات جشنواره قرآنی بهشت انس دانش آموزان در هفت رشته قرائت، حفظ، مفاهیم، نهج البلاغه، احکام، تواشیح و همخوانی و اذان با هم رقابت می کنند. مطالب مربوط به هر مسابقه در قالب کتاب و لوح فشرده به دانش آموزان ارائه شده است.

مرحله دوم مسابقات جشنواره قرآنی بهشت انس از 25 الی 29 آذر برگزار خواهد شد.