اخبار مدرسه

انتشار فیلم مستند دانش آموزان پاسدارانی

تاریخ انتشار : 1396/9/4

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران فیلم مستند ساختند.

فیلم مستند ساخته شده توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران منتشر شد.

این مستند توسط 5 دانش آموز پاسدارانی ساخته شده است و موضوع آن درباره نیروهای خدماتی مدرسه است. مستندسازان در این اثر نگاه متفاوتی به زحمات این افراد در مدرسه دارند.

مدیر و معاونان و مشاور پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم پاسداران در این مستند هر کدام به بیان دیدگاه های خود درباره نوع برخورد و همکاری با نیروهای خدمات مدرسه پرداخته و به نوعی از زحمات آنها تقدیر می کنند. بخش آخر مستند حرفهای این افراد است که درباره سختی کار و زندگی خود صحبت می کنند.

این مستند برای نخستین بار در روز دانش آموز برای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به نمایش درآمد.

سازندگان این مستند امیرحسین ابراهیم نژاد، احمدرضا اسماعیلی افجه، سروش طاهری، محمدرضا قاضی مناس و سیدرضا وزیری نژاد هستند.

برای دیدن این مستند به لینک زیر در کانال مجتمع علامه طباطبایی در سایت آپارات مراجعه کنید.
https://www.aparat.com/v/9cFyw