اخبار مدرسه

با همه پایه یازدهمی ها مشاوره انجام شده است

تاریخ انتشار : 1396/8/9

مشاور پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران از مشاوره با دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی می گوید.

مشاوره با دانش آموزان پایه یازدهم به دلیل نزدیکی آنها به کنکور از اهمیت بالایی برخوردار است. دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برنامه ریزی خاصی برای مشاوره فرد به فرد انجام داده است.

حامد پورنقی مشاور و مسئول پایه یازدهم واحد پاسداران درباره جزییات مشاوره های انجام شده از آغاز سال تحصیلی می گوید:« تاکنون 2مرتبه باهمه دانش آموزان پایه یازدهم مشاوره انجام شده است. یک مرتبه در مرداد  ویک مرتبه در مهر. این جلسات محورهای مشخصی داشته اند و من به عنوان مشاور انتظاراتم را از دانش آموزان و نحوه مطالعه انها بیان کرده ام. در این مدت حدود 40 نفر ازدانش آموزان خواهان دریافت برنامه شخصی شده اند که این کار صورت گرفت.»

 پور نقی می گوید در این مدت بیش از100 ساعت مشاوره برگزار شده است:« برای بعضی دانش آموزان تا 4 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای برگزار شده است. با احتساب زمان مشاوره های فردی مجموعا بیش از 100 ساعت مشاوره برای دانش آموزان پایه یازدهم انجام گرفته است.»

شخصی سازی برنامه ها

مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران اعتقاد دارد بیشترین دغدغه دانش آموزان درباره نوع برنامه ریزی برای مطالعه درس ها است:« دانش آموزان می خواهند راهی پیدا کنند که با مطالعه کامل دروس، وقت کافی برای کلاسهای فوق برنامه خود مانند زبان و ورزش هم داشته باشند. به همین خاطر باید برای هر فرد برنامه شخصی ارائه دهیم.»

پورنقی درباره سرفصل مشاوره ها در دور اول جلسات می گوید:« در این جلسات دستیابی به شناخت کلی از اولویت ها و روحیات دانش آموزان برای ما اهمیت زیادی داشت. بعد از آن ماموریت آموزشی امسال برای دانش آموزان توضیح داده شد. سپس نمرات کلاسی دبیران طی هفته های گذشته برای هر فرد بررسی و برنامه مطالعاتی متناسب با مباحث آزمون جامع اول آنها ارائه شد.»

به گفته مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران، دور دوم مشاوره ها متناسب با آغاز سال تحصیلی انجام شده است:« در دور دوم جلسات ابتدا درباره مسائل خانوادگی واولویت های زندگی برای بچه ها صحبت شد. بعد از آن مسائل جاری ونمرات کلاسی، تدوین برنامه مطالعاتی متناسب با تکالیف دبیران وآزمون های هفتگی وشخصی سازی برنامه ها متناسب با اولویت ها ودل مشغولی های دانش آموزان مورد توجه قرار گرفت.»

جلسات با خانواده ها ادامه دارد

جلسات با اولیا بخش دیگری از حرفهای حامد پورنقی است. او می گوید جلسات به صورت حضوری با 15 خانواده انجام شده است:« فعلا با خانواده ها به صورت رسمی جلسه برگزار نشده است. به صورت متناوب با اولیایی که درخواست مشاوره حضوری داشتند، جلسات مشترکی را داشتیم. در مجموع با 15 خانواده و هرکدام 45 دقیقه جلسه داشته ایم.»

مشاور و مسئول پایه یازدهم واحد پاسداران در خاتمه می گوید:« قصد ندارم اولیا را درگیر ریز مسائل آموزشی کنم چون ممکن است باعث بروز اختلافاتی بین خانواده ها و دانش اموز شود. البته درآینده ورسیدن به فصول مهم سال این ارتباط پررنگ تر خواهد شد.»