اخبار مدرسه

پاسدارانی های دوره دوم با کدام آزمون ها ارزیابی می شوند؟

تاریخ انتشار : 1396/8/1

امتحانات کلاسی، هماهنگ و جامع از جمله آزمونهایی است که در واحد پاسداران برگزار می شود.

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در طول سال تحصیلی آزمونهای مختلفی می دهند.

طبق برنامه ریزی های آموزشی، دانش آموزان در طول سال امتحانهای کلاسی مختلفی از همه درس ها دارند که بدون اطلاع قبلی برگزار می شود. هدف از این کار آمادگی دانش آموزان برای آزمون در هر روز است.

شنبه ها زنگ اول آزمون مشترک بین واحد شریعتی و پاسداران برگزار می شود. این آزمون به صورت هماهنگ است و سرفصل هایی که هر هفته باید دانش آموزان امتحان دهند از قبل به آنها داده شده است.

نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

علاوه بر این 6 مرحله آزمون آزمایشی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در نظر گرفته شده است که اولین آنها در تاریخ 12 ابان ماه برگزار می شود.