اخبار مدرسه

برنامه مشاوره پیش دانشگاهی های پاسداران اعلام شد

تاریخ انتشار : 1396/7/26

دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران سه روز در هفته نوبت مشاوره دارند.

دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران به جهت آمادگی بیشتر برای کنکور به طور مستمر مشاوره می شوند.

طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط کادر مشاوران این واحد دانش آموزان پیش دانشگاهی می توانند برای مشاوره درسی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20 به مشاوران مدرسه مراجعه کنند. همچنین مشاوره فردی برای همه دانش آموزان هر دو هفته یک بار در این مدرسه انجام می شود.

در این جلسات مشاوره ابتدا نتایج آزمونهای هفتگی و ماهانه برای هر فرد تحلیل می شود و نقاط ضعف و قوت آموزشی دانش آموز مورد بررسی قرار می گیرد. سپس هدفگذاری برای آزمونهای بعدی انجام می گیرد و مشخص می شود که هر دانش آموز در آزمون بعدی باید در چه درسهایی چه میزان مطالعه کند و پیشرفت داشته باشد. مرحله بعد تهیه الگوی مطالعاتی برای هر فرد است که با توجه به نتایج آزمون ها انجام می شود.