اخبار مدرسه

پیش دانشگاهی های پاسداران هر هفته آزمون دارند

تاریخ انتشار : 1396/7/23

پنج شنبه ها روز آزمون دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران است.

دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران هر هفته پنج شنبه آزمون هفتگی دارند.

این آزمون ها دانش آموزان رشته ریاضی – فیزیک و تجربی را برای کنکور سراسری ورود به دانشگاه های کشور آماده می کند. طراح سوالات این آزمون ها دبیران مدرسه هستند و در طراحی آنها سعی شده نکات مهم درسی که در کنکور بیشترین کاربرد را دارند در سوالات گنجانده شود.

همچنین هر پانزده روز آزمون هماهنگی از دانش آموزان این واحد و پیش دانشگاهی های واحد شریعتی گرفته می شود.

برای آمادگی بهتر دانش آموزان در کنکور، کلاسهایی بیشتر از ساعات مصوب نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.

 5 روز هفته و در ساعات بیشتر، برای دانش آموزان کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور برگزار می شود. در این کلاسها دبیران با مرور درس و تست زنی نقاط ضعف دانش آموزان را بررسی و تقویت می کنند.

گفتنی است آزمون سراسری ورود به دانشگاه های کشور تیرماه 97 برگزار خواهد شد.