اخبار مدرسه

آغاز کلاسهای کانون پاسدارانی ها از هفته جاری

تاریخ انتشار : 1396/7/10

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران پنج شنبه ها در کلاسهای کانون فرهنگی شرکت می کنند.

کلاس‌های فوق برنامه کانون فرهنگی و هنری دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از این هفته آغاز می شود. 

این کلاس ها شامل چهار رشته قرآن، تئاتر، سرود و کامپیوتر هستند. کلاسهای کانون برای پایه های دهم و یازدهم در نظر گرفته شده و هر هفته پنج شنبه ها در زنگ سوم برگزار خواهد شد.

در اين زنگ دانش‌آموزان با توجه به علاقه شخصی و ارزیابی مربيان در پایگاه تابستانی، يک رشته را انتخاب کرده و آموزش می‌بينند.

اهداف کانون فرهنگی و هنری بر مبنای دومحور مذهبی - اعتقادی، اخلاق و رفتار تعريف شده است و بر همین اساس دانش آموزان در کنار کلاسهای درسی، در این کلاسها و کلاسهای پژوهشی یا المپیاد شرکت می کنند.