اخبار مدرسه

هر دانش آموز پاسدارانی یک مسئولیت دارد

تاریخ انتشار : 1396/6/30

در آستانه آغاز سال تحصیلی در واحد پاسداران چه می گذرد؟

یک تابستان دیگر هم تمام شد. همه ما با اتمام امتحانات خرداد، برنامه ریزی های مفصلی برای تابستان می کنیم و به اصطلاح می خواهیم این تابستان را بترکانیم. اما تجربه ثابت کرده که این برنامه ریزی معمولا سرانجام خوشی ندارد و بعد از یک یا دو هفته جایش را به بازی های رایانه ای و فضای مجازی می دهد.

اما در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران، تابستان طور دیگری سپری شد. پایگاه تابستانی همان برنامه ریزی دقیق و منظم بود که دانش آموزان به آن پایبند بودند. آنها در تابستان هم درس خواندند، هم تفریح کردند و هم ورزش. دبیرستانی های دوره دوم باید از سال دهم، برای فشار پیش دانشگاهی و سال قبل از کنکور آماده شوند. پایگاه تابستانی همه این ها را یک جا به ارمغان آورد.

حالا چند هفته از پایگاه تابستانی گذشته و مدرسه با نصب بنرها، آذین بندی و نظافت کلی، فقط حضور دانش آموزان را کم دارد. ساختمان واحد پاسداران یکی از ساختمان های زیبا در منطقه است. اولین چیزی که هنگام ورود به واحد پاسداران نظرتان را جلب می کند، معماری قدیمی و  اصیل ساختمان مدرسه است. کاشی کاری های مشبک آبی و آجری رنگ، دو ستون بلند و شیشه های رنگی پنجره ها فضای دلنشینی به وجود آورده است.

سبک زندگی خانواده های قدیمی ایرانی که زمانی در این خانه ها زندگی می کردند، به این صورت بود که هریک از اعضای خانواده، وظیفه ای به دوش داشت و کاری انجام می داد. این همان برنامه ای است که مدیر واحد پاسداران قصد دارد در مدرسه پیاده کند. او می گوید در دبیرستان دوره دوم پاسداران هیچ دانش آموزی نیست مگر آنکه وظیفه ای داشته باشد. این سبک زندگی اصیل ایرانی است که دوباره در واحد پاسداران زنده شده است.

ساختمانهای قدیمی یادآور خانواده های پرجمعیت و بچه های کوچک و بزرگ هستند. علامه ای های پاسداران هم یک خانواده بزرگ هستند که در این ساختمان زندگی می کنند و هدف همه آنها یک چیز است، موفقیت تک تک دانش آموزان، که زمینه ساز سربلندی ایران می شود.