اخبار مدرسه

شروع ثبت نام واحد دخترانه پاسداران از 13 تیر

تاریخ انتشار : 1396/4/12

با برگزاری آزمون ورودی و اعلام نتایج، ثبت نام دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 13 تیر شروع می شود.

با برگزاری آزمون ورودی و اعلام نتایج، ثبت نام دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 13 تیر شروع می شود.

آزمون ورودی پایه های هفتم، هشتم و نهم دیروز، 11 تیر ماه، برگزار شد و نتیجه آن امروز، دوشنبه 12 تیر ماه، اعلام می شود. همچنین به زودی تاریخ برگزاری آزمون ورودی برای متقاضیان جدید مشخص خواهد شد.

با توجه به شروع پایگاه تابستانی در تاریخ اول مرداد، متقاضیان تا تاریخ 27 تیر ماه برای ثبت نام به واحد پاسداران مراجعه نمایند تا بتوانند از برنامه های پایگاه تابستانی به طور کامل استفاده کنند.