اخبار مدرسه

چه کسانی عضو انجمن واحد پاسداران شدند

تاریخ انتشار : 1395/10/12

انتخابات انجمن اولیاء و مرببان در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران اعضای جدید را معرفی کرد 

با برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مرببان در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران اعضای جدید  معرفی شدند.

انجمن اولیا و مربیان از ارکان مدرسه به شمار می رود. این انجمن در بهبود عملکرد مدرسه نقش به سزایی دارد. پیش از برگزاری انتخابات آقای رضا خردمند، مدیر مدرسه، اولویت های سال تحصیلی پیش رو را تشریح کرد. پس از آن نیز اولیاء داوطلب، نظرات خود را در خصوص مشارکت بهتر برای پیشبرد اهداف مدرسه بیان کردند.

در این انتخابات که 12 مهر سال جاری برگزار شد، خانم ها نادره وزیری، شهلا جمالی،  مریم سالاری و آقایان عباس خلجی، حسن گودرزی، علی کاوسی و کوروش طاهرخانی با رای خانواده ها بعنوان اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه انتخاب شدند.