اخبار مدرسه

تهرانپارسی در هفته سلامت مهارت های زندگی را تمرین کردند

تاریخ انتشار : 1398/8/20

دانش آموزان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در هفته سلامت تمریناتی برای یاد گرفتن مهارت های زندگی انجام دادند.

دانش آموزان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در هفته سلامت تمریناتی برای یاد گرفتن مهارت های زندگی انجام دادند. کشیدن نقاشی درباره تصمیمات شخصی در شرایط سخت، مثل غم، ناراحتی، عصبانیت و هیجان از برنامه های تهرانپارسی ها در این هفته بود. این تمرینات در کلاس مهارت های زندگی انجام شد.

«سمانه قنبری» مشاور و معلم مهارت های زندگی واحد تهرانپارس درباره این برنامه می گوید: «در هفته سلامت ابتدا از دانش آموزان سوال کردیم که در شرایط مختلفی مثل ناراحتی، عصبانیت یا هیجان چه واکنش هایی از خود بروز می دهند. بچه ها باید درمورد واکنش هایشان با معلم صحبت کنند و در نهایت آنچه در ذهنشان بود را نقاشی بکشند. در نهایت نقاشی های دانش آموزان در راهرو مدرسه نصب شد. همچنین درباره مفهوم هر کدام از نقاشی ها با دانش آموزان صحبت کردیم.»

قنبری می گوید جلسات شناخت مهارت های زندگی ابتدا برای اولیا برگزار شده است: «در مهرماه جلسه ای با اولیا داشتیم و کارهایی را که قرار است در طول سال انجام شود را بیان کردیم. درس مهارت های زندگی و سرفصل های آن، اهداف آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان مقطع دبستان و تمریناتی که در طول سال تحصیلی انجام می شود از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.»

بر اساس برنامه ریزی های مشاور مدرسه معلمان هم باید دانش آموزانی را که به توجه بیشتری نیاز دارند به مشاور مدرسه معرفی کنند. ایجاد پرونده سلامت برای دانش آموزان کار دیگری است که از ابتدای سال تحصیلی برای دانش آموزان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در حال انجام است.

به گفته معلم مهارت های زندگی هدف اصلی این درس یاد دادن مهارت های اصلی به دانش آموزان برای خودآگاهی آن ها است: «هدف اصلی این است که بچه ها بتوانند در شرایط مختلف بازخوردهای رفتاری مناسب از خود بروز بدهند. در این حالت افرادی در آینده خواهیم داشت که سلامت روانی بیشتری دارند و در جامعه هم شهروند بهتری خواهند بود. خودآگاهی مهمترین مهارتی است دانش آموزان باید با آن آشنا شوند یعنی خودشان را بشناسند و دوست داشته باشند.»