اخبار مدرسه

تشکیل اولین جسله انجمن اولیا و مربیان واحد تهرانپارس

تاریخ انتشار : 1398/7/23

اولین جلسه مشترک انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس با مدیریت و کادر اجرایی مدرسه برگزار شد.

اولین جلسه مشترک انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس با مدیریت و کادر اجرایی مدرسه برگزار شد. در این جلسه اعضای جدید انجمن، «نجمه امرالهی» مدیر واحد تهرانپارس، «زهرا صحرانورد» مسئول آموزشی و «اعظم ذبیحی» مسئول پرورشی مدرسه حضور داشتند.

انتخاب هیات رییسه انجمن اولیا و مربیان برنامه نخست این جلسه بود. بعد از رای گیری بین اعضا «بهاره رشیدی» به عنوان رییس و «ندا نظری» به عنوان نایب رییس انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی جدید انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین عملکرد مهرماه مدرسه بررسی شد و جزییات تشکیل کلاس های فوق برنامه به تصویب رسید. همچنین برنامه های واحد تهرانپارس در آبان ماه از جمله مراسم روز دانش آموز مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه اول انجمن اولیا و مربیان مدرسه «ندا نظری» مادر دانش آموز «دیانا یحیی مزدارانی»، «بهار رشیدی» مادر دانش آموز «مایا قاسمی»، «ملیحه ترکمن» مادر دانش آموز «آویسا فغانی»، «مریم زاهدی» مادر دانش آموز «ماهانا ابوالفضلی»، «سعیلا خطیبی» مادر دانش آموز «بنیتا رشیدی»، «سیدرضا میرصالحی» پدر دانش آموز «النا میرصالحی» و  «لیدا شکیب» مادر دانش آموز «ملینا کاظمی» به عنوان اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان واحد تهرانپارس حضور داشتند.

 

مشارکت اولیا همدلی را بیشتر می کند

برنامه های اجرایی پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در جلسات ماهانه انجمن اولیا و مربیان مدرسه مورد بررسی قرار می گیرند. «نجمه امرالهی» مدیر واحد تهرانپارس می گوید هدف از این کار مشارکت اولیا در طراحی و اجرای برنامه های مدرسه است: «همفکری و مشارکت در طراحی و اجرای هر برنامه، موفقیت آن را تضمین می کند. به همین دلیل برنامه هایمان را در جلسات ماهانه انجمن اولیا و مربیان به مشورت می گذاریم.»

به گفته مدیر واحد تهرانپارس این کار همدلی ها را هم افزایش می دهد: «پرورش آموزشی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان هدف مشترک خانواده ها، نمایندگانش در انجمن اولیا و مربیان و کادر اجرایی مدرسه است. رسیدن به این اهداف مشترک با همدلی و همکاری محقق می شود. برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان و طرح مسائل مختلف در آن، این امکان را به ما می دهد که با شنیدن نظرات یکدیگر، همدلی بیشتری در امور مدرسه به دست آوریم و برنامه ها را بهتر و دقیق تر تدوین و اجرا کنیم.»

 

اولویت های کاری اعضای جدید انجمن مدرسه

«بهار رشیدی» مادر دانش آموز «مایا قاسمی»: پرورش، تربیت و آموزش ادب و اصول مهارت های زندگی در کنار کشف استعدادها مهمترین وظایف مدرسه هستند. رسیدن به این اهداف برنامه اصلی انجمن اولیا و مربیان واحد تهرانپارس در سال تحصیلی جدید است.

«مریم زاهدی» مادر دانش آموز «ماهانا ابوالفضلی»: ارتباط متقابل بین دانش آموزان با تشکیل جلسات مشاوره.

«ندا نظری» مادر دانش آموز «دیانا یحیی مزدارانی»: آموزش کارگروهی به بچه ها.

«ملیحه ترکمن» مادر دانش آموز «آویسا فغانی»: پرورش مهارت های دست ورزی با تشکیل کلاس ها و کارگاه های هنری.

«سیدرضا میرصالحی» پدر دانش آموز «النا میرصالحی»: تمرین رفاقت بین دانش آموزان. برای این کار می توانیم اردوهای دوستانه برگزار کنیم.

«لیدا شکیب» مادر دانش آموز «ملینا کاظمی»: باید فضایی آرام و امن برای بچه ها در مدرسه ایجاد شود زیرا آرامش مهمترین نیاز دانش آموزان برای یادگیری مهارت های مختلف است.