اخبار مدرسه

آموزش اقتصاد به زبان ساده در واحد دخترانه پاسداران

تاریخ انتشار : 1398/4/30

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در پایگاه تابستانی بخشی از علم اقتصاد را به صورت کاربردی یاد می گیرند.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در پایگاه تابستانی بخشی از علم اقتصاد را به صورت کاربردی یاد می گیرند. این مطالب در کلاس «سواد مالی» به دختران علامه ای یاد داده می شود. دانش آموزان پایه هفتم روزهای سه شنبه در این کلاس شرکت می کنند.

مریم معصومی معلم «سواد مالی» دختران پاسدارانی درباره اهداف برگزاری این کلاس می گوید: «تصمیم گیری های صحیح مالی شامل خرج کردن و پس انداز پول، به دست آوردن پول، مسئولیت پذیری اقتصادی، پس انداز و سرمایه گذاری و خرید مقایسه ای از جمله اهداف این درس است. سعی داریم در این دوره مباحث عملی علم اقتصاد را به صورت ساد و کاربردی به دانش آموزان آموزش دهیم.»

به گفته معلم سواد مالی واحد دخترانه پاسداران، در اولین جلسه کلاس دانش آموزان درباره تجربه هایشان با مسائل اقتصادی صحبت کردند: «در اولین جلسه از این کلاس از بچه ها خواستیم که درباره مسائل اقتصادی صحبت کنند. کاربرد سواد مالی در زندگی روزمره، خرید، فروش، تبلیغات و رفتار هنگام خرید میاحتاج زندگی به همراه پدر و مادر و مبالادت کالا به کالا لز جمله مباحث دیگر در این جلسه بود. در انتهای کلاس از دانش آموزان خواستیم تجربیاتشان را درباره مسائل اقتصادی با همکلاسی هایشان در میان بگذارند.»

دکوراتیو، بافت مو و خوشنویسی از دیگر کلاس های هنری دختران واحد پاسداران در پایگاه تابستانی است. پایگاه تابستانی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد از 23 تیر آغاز و تا 23 مرداد برگزار می شود. آموزان دوشنبه و چهارشنبه هر هفته اردو می روند و یکشنبه ها و سه شنبه ها در کلاس های درسی شرکت می کنند.