اخبار مدرسه

آموزش سفال گری و عروسک سازی در پایگاه تابستانی واحد تهرانپارس

تاریخ انتشار : 1398/3/30

پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از 10 تیرماه آغاز می شود.

پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از 10 تیرماه آغاز می شود. مدت زمان این پایگاه 6 هفته است. به گفته «اعظم ذبیحی» مسئول فرهنگی واحد تهرانپارس پایگاه تابستانی 2 روز در هفته برگزار می شود: «دانش آموزان 6 هفته در کلاس های پایگاه تابستانی شرکت می کنند. این کلاس ها اختیاری هستند.»

مسئول فرهنگی پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس درباره برنامه های پایگاه تابستانی می گوید: «کلاس های تابستانی مدرسه در دو بخش آموزشی و تفریحی برگزار می شود. در بخش تفریحی فعالیت هایی مثل نقاشی، اوریگامی، سفال گری، نمایش خلاق و عروسک سازی برای همه پایه ها در نظر گرفته ایم که در صورت به حد نصاب رسیدن دانش آموزان تشکیل خواهد شد.»

کلاس های آموزشی پایگاه تابستانی پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس هم در چند بخش برگزار خواهد شد. «در تابستان کلاس زبان انگلیسی و چرتکه برای بچه ها برگزار می کنیم. رشته هایی را انتخاب کرده ایم که بچه ها همزمان با بازی مطالب را هم آموزش ببینند.»

به گفته مسئول فرهنگی واحد تهرانپارس کلاس آموزش شطرنج هم در تابستان برای دانش آموزان برگزار خواهد شد. پایگاه تابستانی پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس 16 مردادماه به پایان می رسد.