اخبار مدرسه

آغاز آزمون های میان ترم پاسدارانی های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1398/1/21

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران از 21 تا 31 فروردین ماه در آزمون های میان ترم شرکت می کنند.

امتحانات میان ترم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران از 21 تا 31 فروردین ماه در این امتحانات شرکت می کنند.

بودجه بندي آزمون هاي ميان ترم نوبت دوم در پایه دهم از مطالب نيمسال دوم و نمونه سوالات و تمارين نوروزي است. نمره تکالیف نوروزی با ضریب 1 و نمره برگه آزمون میان ترم با ضریب 3 نمره نهایی هز دانش آموز را تشکیل می دهد. 

آزمون های میان ترم برای دانش آموزان پایه یازدهم به صورت تشریحی برگزار می شود و نمره آن از 15 می باشد. 5 نمره باقیمانده مربوط به حل تمارین و فعالیت های کلاسی دانش آموزان است.

هدف از برگزاری امتحانات میان ترم دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران آمادگی آن ها برای امتحانات پایان ترم است و نمرات آن مستقیما در ارزشیابی مستمر دانش آموزان لحاظ خواهد شد. کارنامه این امتحانات بعد از برگزاری آزمون ها به دانش آموزان و خانواده های آن ها ارائه می شود.

پایه دهم:

پایه یازدهم: