اخبار مدرسه

برنامه های پاسدارانی های پایه دهم برای آزمون 24 اسفند

تاریخ انتشار : 1397/12/18

آخرین هفته از لیگ علمی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد.

آخرین هفته از لیگ علمی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. این لیگ از 27 بهمن ماه شروع شده و تا 24 اسفند ادامه خواهد داشت. هدف از این لیگ آمادگی جهت شرکت در آزمون جامع آزمایشی 24 اسفند است.

لیگ علمی چیست؟

لیگ علمی فرآیند آموزشی 4 هفته ای است. در ابتدا این برنامه آموزشی، به همه دانش آموزان 100 امتیاز داده می شود. دانش آموزان در مدت برگزاری لیگ و بر اساس مکانیسم های تعریف شده، می توانند به امتیازشان بیفزایند یا شاهد کم شدن آن باشند.

فاکتور های امتیاز دهی و یا کسر امتیاز در لیگ علمی بر اساس عواملی مثل نمره های آزمون های کلاسی، رتبه ها، درصد 100 و منفی در آزمون های هفتگی، تغییرات رتبه، تراز کل نمرات، انجام تکالیف، همراه داشتن جزوه و کتاب، پرکردن دفاتر برنامه ریزی و تحلیلی آزمون، موارد انضباطی، فرهنگی، ورزشی و اخلاقی و تشویق مسئول پایه تعریف شده است. در پایان این چهار هفته، دانش آموزانی که بالاترین امیتیازها را کسب کرده باشند مورد تقدیر قرار می گیرند.

برگزاری اردوی مطالعاتی

برگزاری اردوی مطالعاتی بخش دیگری از برنامه های آموزشی دانش آموزان پایه دهم واحد پاسداران برای موفقیت در آزمون 24 اسفند است. این اردو از 5 اسفند ماه آغاز شده و تا 23 اسفند ادامه خواهد داشت. اردوی مطالعاتی در روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه برگزار می شود. پاسدارانی ها روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 17 و در روزهای دیگر از ساعت 15:30 تا 18:45 در مدرسه می مانند و به مرور درس ها، حل تست و رفع اشکال می پردازند.