اخبار مدرسه

آشنایی دختران پاسدارانی با ملاک های اصلی انتخاب رشته

تاریخ انتشار : 1397/10/18

دومین جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد.

دومین جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد. دانش آموزان پایه نهم واحد پاسداران یکشنبه 16 دی ماه در این جلسه شرکت کردند.

«مریم شاهی» مسئول پایه نهم واحد پاسداران درباره جزییات برگزاری این جلسه گفت: «در دومین جلسه هدایت تحصیلی، سامانه همگام، آزمون های رغبت سنج و توانایی سنج و ملاک های انتخاب رشته تحصیلی به دانش آموزان معرفی شد. در این جلسه ابتدا سامانه همگام و روش وارد کردن اطلاعات و نحوه عملکرد آن به دانش آموزان توضیح داده شد. سپس ملاک های کلی انتخاب رشته و تاثیر هر کدام در آینده دانش آموزان تشریح شد.»

به گفته مسئول پایه نهم واحد پاسداران، در این جلسه هفت ملاک اصلی انتخاب رشته در دوره دوم دبیرستان به پاسدارانی ها معرفی شد: «معرفی ملاک های اصلی در انتخاب رشته دانش آموزان، مهمترین بخش این کلاس بود. نتایج آزمون خرداد در پایه هفتم، هشتم و نهم مهمترین عامل انتخاب رشته است. بعد از این عامل، آزمون های رغبت سنج و استعداد سنج هستند که وضعیت دانش آموز را مشخص می کنند. این دو آزمون تا انتهای امسال برگزار خواهد شد. نظرات مشاور، دبیر، دانش آموز و خانواده اش هم در هدایت تحصیلی فرد نقش دارد.»

شاهی افزود: «برای یکپارچه سازی سیستم انتخاب رشته، اداره آموزش و پرورش سامانه همگام را معرفی کرده است. تمامی نمره هایی که در بالا ذکر شد از طریق پنل های اختصاصی توسط مشاور، والدین، دبیران و دانش آموز وارد سامانه می شود. نمره ها می بایست بعد از برگزاری آزمون های رغبت و استعداد در سامانه همگام وارد شود. در نهایت برگه توصیه نامه تحصیلی در تیر ماه برای دانش آموز صادر خواهد شد.»

گفتنی است اولین جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران آبان ماه برگزار و اهداف کلی از جلسات هدایت تحصیلی برای دختران پاسدارانی تشریح شد.