اخبار مدرسه

موفقیت دانش آموز پاسدارانی در جشنواره موسیقی «همساز»

تاریخ انتشار : 1397/10/3

دانش آموز دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق به کسب مقام برتر در هفتمین جشنواره موسیقی «همساز» شد.

دانش آموز دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق به کسب مقام برتر در هفتمین جشنواره موسیقی «همساز» شد. در مرحله نهایی این جشنواره که چهارشنبه 28 آذر در سالن همایش های آبشناسان برگزار شد «مومن نیک روش» دانش آموز واحد پاسداران موفق شد با نواختن قطعاتی از پیانو مقام سوم این مسابقات را به دست آورد.

در مرحله اول هفتمین جشنواره موسیقی همساز 116 دانش آموز شرکت کردند که 24 نفر از آن ها به مرحله نهایی رسیدند. «تقی ضرابی»، «وارطان ساهاکیان»، «محمدرضا آزاده فر»، «پیروز ارجمند»، «ایمان فخر» و «پریچهر خواجه» بعنوان هیات داوران در این دوره از جشنواره موسیقی همساز حضور داشتند.

در این رقابت ها دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی واحدهای فرمانیه، آبشناسان، میرداماد،گلستان و دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی در مجموع سه مقام اولی، سه مقام دومی و پنج مقام سومی به دست آوردند.