اخبار مدرسه

شرکت دختران علامه ای در مسابقات پژوهشی منطقه

تاریخ انتشار : 1397/10/1

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مسابقات پژوهش سرای منطقه 4 آموزش و پرورش شرکت کردند.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مسابقات پژوهش سرای منطقه 4 آموزش و پرورش شرکت کردند. «آلاء امینی»، «مائده محامد» و «فاطمه برومند» دانش آموزان پایه هفتم به همراه «مریم شاهی» مسئول پژوهشی مدرسه در این رقابت ها حضور یافتند.

ساخت سازه های کاغذی، موضوع این رقابت ها بود. قبل از شروع مسابقه تیم ها توسط داوران به مدت یک ساعت آموزش داده شدند. سپس دانش آموزان با صفخات کاغذی سازه هایی ساختند. این سازه ها می بایست حداقل 20 سانتی متر ارتفاع و حداکثر 200 گرم وزن داشتند.

سازه ساخته شده توسط تیم دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران توانست 8 کیلوگرم بار را تحمل کند.

به گفته «مریم شاهی» مسئول پژوهشی واحد پاسداران علت انتخاب این سه دانش آموز برای حضور در رقابت های سازه کاغذی، موفقیت آن ها در مسابقات پژوهشی درون مدرسه ای ساخت واترجت و نجات تخم مرغ بود که آبان ماه در واحد پاسداران برگزار شد.