اخبار مدرسه

برگزاری جشن خیریه یلدا در واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/9/28

جشنواره خیریه یلدا در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

جشنواره خیریه یلدا در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. پاسدارانی ها در هر سه پایه، چهارشنبه 28 آذرماه در این جشن شرکت کردند. این جشنواره خیریه یا شعار «شادی یلدا را تقسیم کنیم» برگزار شد.

دانش آموزان واحد پاسداران در این جشن ابتدا از نمایشگاه عکس مدرسه بازدید کردند. در این نمایشگاه عکس های برتر برنامه های آموزشی و فرهنگی مدرسه در نیمسال اول تحصیلی در معرض بازدید دانش آموزان قرار گرفت.

پاسدارانی ها سپس در جشنواره خیریه غذا شرکت کردند. دانش آموزان مدرسه ابتدا کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به مسئول فرهنگی مدرسه دادند سپس در پخت کباب به کادر اجرایی مدرسه کمک کردند. کباب پخته شده به خاطر نیت خیر دانش آموزان در کمک به نیازمندان در بین آن ها توزیع شد.

کمک های اهدایی از طرف پاسدارانی ها به یکی از موسسات خیریه سپرده می شود تا همزمان با جشن شب یلدا به دست خانواده های نیازمند برسد.