اخبار مدرسه

جشنواره خیریه پیامبر مهربانی

تاریخ انتشار : 1395/12/18

علامه‌ای ها با برپایی جشنواره خیریه مشارکت در کار خیر را تجربه کردند.

سومین جشنواره خیریه پیامبر مهربانی در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد آبشناسان برگزار شد.

جشنواره خیریه پیامبرمهربانی در سومین سال متوالی در چهار بخش کمک‌های غیرنقدی، برگزاری مسابقات ورزشی ،جشنواره غذا و کنسرت با همکاری مسئولان مدرسه، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برگزار شد.

در بخش اول (کمک های غیرنقدی)، دانش آموزان هدایای خود را که شامل پوشاک،پتو، وسایل بازی و ... بود به جشنواره خیریه تقدیم کردند.

در بخش دوم(برگزاری مسابقات ورزشی)، دانش آموزان با خرید بلیط مسابقات ورزشی از جمله فوتسال و والیبال، در جشنواره خیریه پیامبر مهربانی مشارکت کردند.

در بخش سوم (جشنواره غذا )، دانش‌آموزان به توصیه و کمک و راهنمایی والدین خود ، مواد غذائی سرد و گرم خود را که یا در خانه و یا در بازارچه خیریه تهیه کرده بودند ، فروختند و مبالغ نقدی فروش خود را به جشنواره خیریه هدیه کردند.

کنسرت «باغ بی برگی» بخش جدید و قابل توجه جشنواره خیریه امسال بود که دانش آموزان پایه نهم آن را اجرا کردند. عواید حاصل از فروش بلیط کنسرت به خیریه پیامبر مهربانی اهدا شد.