اخبار مدرسه

در جلسه شورای دانش آموزی واحد دخترانه پاسداران چه گذشت؟

تاریخ انتشار : 1397/9/26

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد.

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد. اعضای شورای دانش آموزی مدرسه و «زینب کمال الدین» مدیر واحد پاسداران شنبه 10 آذرماه در این جلسه شرکت کردند.

بررسی زمان و مکان اردوی برون شهری دانش آموزان، تاریخ امتحانات پایان ترم و جزییات درس هایی مثل رباتیک و تربیت بدنی از جمله مباحثی بود که دختران پاسدارانی در حضور مدیرشان مطرح کردند. علامه ای ها همچنین به خاطر پیگیری موارد درخواستی در جلسه قبلی شورا توسط مدیر مدرسه، از «زینب کمال الدین» تشکر کردند.

اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی 98-97 «نازنین فاطمه ربیعی» از پایه نهم، «ژینا سادات حسینی» از پایه نهم، «کیمیا ملک پور افشار» از پایه هفتم و «آتوسا طاهر نژاد» از پایه هفتم هستند.