اخبار مدرسه

آغاز دوران نقره ای پایه دوازدهمی های واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/9/26

اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 25 آذرماه آغاز شد.

اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 25 آذرماه آغاز شد. این اردوی مطالعاتی تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت. این مدت برای دانش آموزان پایه دوازدهمی واحد پاسداران به عنوان «دوران نقره ای» نامگذاری شده است.

دانش آموزان در این اردو از ساعت 7:30 صبح تا بعد از تعطیلی مدرسه به مطالعه می پردازند. رفع اشکال، حل تمرین و تست زنی از جمله برنامه های «دوران نقره ای» در واحد پاسداران است. در دوران نقره ای دانش آموزان به مطالعه مطالب براساس بودجه بندی آزمون آزمایشی 28 دی ماه دانش آموزان است.

«دوران برنزی» پایه دوازدهمی های دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در شهریور ماه برگزار شد. در این دوران دانش آموزان مباحث مربوط به سال های قبل را مرور کردند. دوران طلایی هم در نوروز 98 برگزار می شود و پاسدارانی ها در آن مهمترین نکات درسی را مطالعه می کنند تا برای کنکور به آمادگی کامل برسند.