اخبار مدرسه

طراحی آیین نامه امتیازدهی برای پایه دهمی های واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/9/19

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران که در آزمون جامع آزمایشی 23 آذر بهترین نتایج را کسب کنند جوایز ویژه ای دریافت می کنند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران که در آزمون جامع آزمایشی 23 آذر بهترین نتایج را کسب کنند جوایز ویژه ای دریافت می کنند. در این برنامه روش ویژه ای برای مشخص کردن نفرات برتر در نظر گرفته شده است.

«محسن رضازاده» کمک مشاور پایه دهم واحد پاسداران درباره این طرح می گوید: «برای اینکه دانش آموزان را تشویق کنیم تا در آزمون 23 آذر بهترین نتایج را کسب کنند طرح ویژه ای برایشان در نظر گرفته ایم. در این طرح دانش آموزان می توانند در 12 بخش امتیازاتی کسب کنند. این امتیازها بعد از آزمون شمارش شده و به افرادی که بیش از 200 امتیاز گرفته باشند جوایزی اهدا خواهیم کرد.»

رضازاده در توضیح بخش های مختلف امتیازدهی می گوید: «بر اساس آیین نامه امتیازدهی که طراحی کرده ایم، رتبه و تراز در آزمون، درصد نمره منفی و وضعیت دفتر برنامه ریزی و تحلیل آزمون، به هر فرد نمره داده شده یا از او کسر می شود. ضمنا در ابتدای این طرح 100 امتیاز اولیه برای هر دانش آموز در نظر گرفته ایم.»

دومین آزمون جامع آزمایشی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران جمعه 23 آذرماه برگزار خواهد شد.