اخبار مدرسه

برگزاری نمایشگاه نقاشی در واحد تهرانپارس

تاریخ انتشار : 1397/9/18

نمایشگاه نقاشی با موضوع چهارفصل در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس افتتاح شد.

نمایشگاه نقاشی با موضوع چهارفصل در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس افتتاح شد. در این نمایشگاه بیش از 40 نقاشی از دانش آموزان این مدرسه نصب شده است.

«رومینا امینی» معلم هنر دانش آموزان واحد تهرانپارس درباره این نمایشگاه می گوید: «نمایشگاه نقاشی دختران واحد تهرانپارس از 17 آذرماه افتتاح شده است. نقاشی هایی از دانش آموزان پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم در این نمایشگاه نصب شده است.»

امینی می گوید اصول اولیه نقاشی در مهر و آبان ماه به دانش آموزان آموزش داده شده است: «از ابتدای سال تحصیلی با دانش آموزان پایه سوم تا ششم نقاشی با رنگ گوآش را کار کردیم. موضوع کلی بچه ها چهارفصل بود. در این نمایشگاه کارهای برگزیده دانش آموزان پایه سوم و چهارم و همه نقاشی های پایه های پنجم و ششم را قرار داده ایم.»

به گفته معلم هنر پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس نقاشی های برتر دانش آموزان در هر دو ماه در نمایشگاه نقاشی نصب خواهد شد.