اخبار مدرسه

آخرین آزمون هفتگی دوره دومی ها برگزار شد

تاریخ انتشار : 1397/9/17

آخرین آزمون هفتگی دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران دز نیمسال اول تحصیلی 98-97 برگزار شد.

آخرین آزمون هفتگی دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران دز نیمسال اول تحصیلی 98-97 برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این واحدها، شنبه 17 آذر در این آزمون شرکت کردند. آزمون های هفتگی از ابتدای مهرماه برای دانش آموزان برگزار می شود و در آن مهمترین مباحث کتاب های درسی به صورت بودجه بندی شده مطرح می شود.

نتایج این آزمون ها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس، ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمون ها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

جمعه 23 آذرماه، دومین آزمون جامع برای دانش آموزان برگزار می شود. در این آزمون از همه دروس به سبک کنکور سراسری سوال مطرح می شود.