اخبار مدرسه

تشکیل جلسه شورای دانش آموزی واحد پاسداران با موضوع اردو

تاریخ انتشار : 1397/9/11

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد.

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد. اعضای شورای دانش آموزی مدرسه و «حمیدرضا طوماری» مربی فرهنگی واحد پاسداران شنبه 10 آذرماه در این جلسه شرکت کردند.

بررسی جزییات اردوی شبانه روزی پایه دهم و یازدهم و برگزاری اردوی پدران و پسران از مباحث مطرح شده در این جلسه بود. شورای دانش آموزی واحد پاسداران همچنین درباره برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای و اردوی تفریحی پایه دوازدهم به تبادل نظر پرداختند.

«محمد تقی حجت شمامی»، «سام سخنی فرد» و « امیرپارسا مهرنگی» از پایه دهم، «معراج عابد کریمی» و «محمد مهری» از پایه یازدهم و «رضا ایرانمنش» و «امیرحسین تیموری» از دانش آموزان پایه دوازدهم اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی 98-97 هستند.