اخبار مدرسه

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/9/10

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران روز سه شنبه 6 آذرماه برگزار شد.

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران روز سه شنبه 6 آذرماه برگزار شد. در این جلسه «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران، «مجتبی نصیری» مسئول انضباطی مدرسه، «محمد جهانشاد» مسئول پایه دهم، «جواد شاهچراغی» و «حمیدرضا طوماری» مربیان فرهنگی و اعضای انجمن اولیاء مربیان مدرسه حضور داشتند.

بررسی جزییات برگزاری آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، موضوعات جلسات آموزش خانواده و برگزاری اردو و کارگاه ویژه پدران و پسران از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

 آقایان «آریانی»، «حاجی پور» و «موسوی» و خانم ها «امیری»، «موحدی» و «کتاب نویس» اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی 98-97 هستند.