اخبار مدرسه

برگزاری مانور زلزله در واحد تهرانپارس

تاریخ انتشار : 1397/9/10

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی ظهر دیروز، چهارشنبه 8 آذر در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس برگزار شد.

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی ظهر دیروز، چهارشنبه 8 آذر در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس برگزار شد. دانش آموزان تهرانپارسی در این مانور آمادگی در برابر زلزله احتمالی را تمرین کردند.

در این مانور دانش آموزان ابتدا با نحوه وقوع زلزله و راه های پناه گیری در زلزله آشنا شدند و سپس آن را به صورت عملی تمرین کردند.

گفتنی است کلاس آموزش های ایمنی دربرابر زلزله برای دانش آموزان واحد تهرانپارس سه شنبه 6 آذرماه برگزار شد. تعریف ساده زلزله و اقدامات درست و نادرست در هنگام زلزله از مباحث مطرح شده در این کلاس بود.

 هدف از این برنامه کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم‌سازی، ایجاد و ارتقای مهارت‌های فردی و جمعی جوامع دانش آموزی و واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله و استفاده کاربردی و عملی از آموخته‌های نظری دانش آموزان بود.