اخبار مدرسه

برگزاری اردوی ورزشی برای پایه یازدهمی های پاسدارانی

تاریخ انتشار : 1397/9/3

دانش آموزان پابه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی ورزشی رفتند.

دانش آموزان پابه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی ورزشی رفتند. این اردو پنج شنبه 1 آذرماه برگزار شد.

پاسدارانی های پایه یازدهم در این اردو به مجموعه ورزشی شهدای نارمک رفتند و چند ساعتی فوتبال و والیبال بازی کردند. «حمیدرضا طوماری» مربی فرهنگی واحد پاسداران، «آرش الهی» دبیر ورزش و «حسین حسین زاده» کمک مشاور پایه یازدهم، دانش آموزان را در این اردو همراهی می کردند.

این اردو، دومین اردوی تفریحی دانش آموزان پاسدارانی در سال تحصیلی 98-97 بود. پایه دهمی ها در اولین اردوی خود هفته آخر آبان ماه به مجموعه فرهنگی، ورزشی دانیال در آجودانیه رفتند و پینت بال و فوتبال دستی بازی کردند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در طول تابستان هم به اردوهای متنوعی رفتند. روستای گردشگری خمده، باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه مقدم، روستای گلوکان، سالن ورزشی فوتبال، والیبال، استخر و سینما از جمله اردوهایی است که پاسدارانی ها در پایگاه تابستانی در آن شرکت کردند.