اخبار مدرسه

برگزاری نشست عمومی برای اولیاء پاسدارانی های ها

تاریخ انتشار : 1397/9/3

دومین نشست عمومی برای اولیاء دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

دومین نشست عمومی برای اولیاء دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. اولیاء دانش آموزان پایه دهم، یکشنبه و دوشنبه 27 و 28 آبان ماه در این جلسات شرکت کردند.

موضوع این جلسات، آموزشی بود. «محمد جهانشاد» مشاور پایه دهم واحد پاسداران و «محسن رضازاده» کمک مشاور پایه دهم در این دیدارها نکات آموزشی مختلفی را برای اولیاء تشریح کردند.

 ارائه گزارش عملکرد آموزشی تابستان و دو ماه اول سال تحصیلی، ارائه مدل مطالعاتی برای دانش آموزان، تشریح شرایط اتاق مطالعه استاندارد و شاخص های علمی جهت ارزیابی کیفیت مطالعه دانش آموزان، تجزیه و تحلیل کارنامه آزمون تستی و ارائه استراتژی آموزشی واحد پاسداران تا انتهای ترم اول، از جمله مباحثی بود که در این جلسات مطرح شد.

 توضیح سامانه کارسنج و روش دسترسی و استفاده از آن، بخش پایانی دومین نشست عمومی برای اولیاء دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران بود.