اخبار مدرسه

جلسه مسئول انضباطی پاسدارانی ها با نمایندگان هر کلاس

تاریخ انتشار : 1397/8/28

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جلسه انضباطی مدرسه شرکت کردند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جلسه انضباطی مدرسه شرکت کردند. این جلسه شنبه 26 آبان ماه برگزار شد و نمایندگان کلاس و انتظامات پایه های مختلف در آن حضور داشتند.

«مجتبی نصیری» مسئول انضباطی واحد پاسداران در این جلسه ابتدا درباره نکات اخلاقی دانش آموزان برتر صحبت کرد. او احترام کادر اجرایی مدرسه و دانش آموزان را دوطرفه دانست و بر ضرورت احترام و ادب در برخورد معلمان و مسئولان مدرسه با دانش آموزان هم تاکید کرد.

نصیری سپس نکاتی درباره نظارت بر نظافت کلاس ها و میزها به نمایندگان کلاس ها بیان کرد. ورود و خروج دانش آموزان از کلاس ها و برقراری نظم و انضباط در مدرسه بخش دیگری از حرف های مسئول انضباطی واحد پاسداران خطاب به انتطامات مدرسه بود.

گفتنی است برگزاری این جلسه در راستای رویکرد کلی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران است که دانش آموزان در اداره مدرسه مشارکت داشته باشند.