اخبار مدرسه

اعلام بودجه بندی آزمون هفتگی واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/8/24

پنجمین آزمون هفتگی مشترک دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و شریعتی شنبه 26 آبان ماه برگزار می شود.

پنجمین آزمون هفتگی مشترک دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و شریعتی شنبه 26 آبان ماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این مدرسه شرکت می کنند.

دانش آموزان پایه دهم در این امتحان به سوالاتی از درس های جغرافیا و آمادگی دفاعی را به صورت تشریحی جواب می دهند. در هر دوی این درس ها، دانش اموزان به 30 سوال جواب خواهند دارد. دانش آموزان پایه یازدهم هم دروس انسان و محیط زیست و زمین شناسی را به صورت تشریحی امتحان می دهند.

آزمون های هفتگی از ابتدای مهرماه برای دانش آموزان برگزار می شود و در آن مهمترین مباحث کتاب های درسی به صورت بودجه بندی شده مطرح می شود.

نتایج این آزمون ها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس، ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمون ها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

بودجه بندی پایه دهم:
بودجه بندی پایه یازدهم: