اخبار مدرسه

پاسدارانی های دوره دوم آزمون جامع دادند

تاریخ انتشار : 1397/8/12

اولین آزمون جامع دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران جمعه 11 آبان ماه برگزار شد.

اولین آزمون جامع دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران جمعه 11 آبان ماه برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این آزمون، درس های فارسی، عربی، دین و زندگی، انگلیسی، ریاضی و شیمی را امتحان دادند. دانش آموزان رشته ریاضی به طور اختصاصی به سوالات درس های هندسه و فیزیک پاسخ دادند. همچنین دانش آموزان رشته تجربی درس های زیست و فیزیک را امتحان دادند.

در پایه یازدهم هم دانش آموزان در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این آزمون، درس های فارسی، عربی، دین و زندگی، انگلیسی، زمین شناسی و شیمی را امتحان دادند. دانش آموزان رشته ریاضی به طور اختصاصی به سوالات درس های حسابان، هندسه، آمار و فیزیک پاسخ دادند. همچنین دانش آموزان رشته تجربی سه درس ریاضی، زیست و فیزیک را امتحان دادند.

پاسدارانی برای آمادگی جهت شرکت در این آزمون روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 9 و 10 آبان ماه در اردوی مطالعاتی شرکت کردند. این اردو از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 عصر برگزار شد و دانش آموزان با حضور مشاوران و معلمانشان در آن به رفع اشکال و تست زنی پرداختند.

دومین آزمون جامع دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران جمعه 23 آذر ماه برگزار خواهد شد.