اخبار مدرسه

سومین آزمون هفتگی پایه دهم و یازدهم از چه مباحثی مطرح می شود؟

تاریخ انتشار : 1397/7/24

دومین آزمون هفتگی هماهنگ دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در سال تحصیلی 98-97 شنبه 28 مهرماه برگزار می شود.

دومین آزمون هفتگی هماهنگ دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در سال تحصیلی 98-97 شنبه 28 مهرماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم حضور خواهند داشت. آزمون هفتگی راس ساعت هفت صبح شنبه آغاز خواهد شد.

دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این امتحان به سوالات درس های فارسی و شیمی پاسخ خواهند داد. دانش آموزان رشته ریاضی در این پایه درس فیزیک ریاضی و دانش آموزان رشته تجربی درس فیزیک تجربی را به صورت اختصاصی امتحان می دهند.

در پایه یازدهم دانش آموزان هر دو پایه فارسی و شیمی را به صورت مشترک امتحان می دهند. درس فیزیم ریاضی برای دانش آموزان رشته ریاضی و درس فیزیک تجربی هم برای دانش آموزان رشته تجربی در این رشته امتحان گرفته خواهد شد.

نتایج این آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

بودجه بندی پایه دهم:

بودجه بندی پایه یازدهم: