اخبار مدرسه

معرفی اعضای جدید انجمن اولیاء و مربیان واحد دخترانه پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/7/17

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه 14 مهرماه برگزار شد.

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه 14 مهرماه برگزار شد. در این مراسم اولیاء دانش آموزان حضور داشتند و با رای خود اعضای انجمن اولیاء و مربیان برای سال تحصیلی 98-97 را انتخاب کردند.

تشریح اهداف و سیاست های مدرسه

در ابتدای این مراسم «زینب کمال الدین» مدیر واحد پاسداران استراتژی ها و سیاست های مدرسه در بخش های مختلف را برای اولیاء بازگو کرد. مدیر واحد پاسداران درباره اهداف مدرسه در سال تحصیلی جدید گفت: «رویکرد اصلی آموزشی مدرسه در سال تحصیلی جدید، تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان است. برای رسیدن به این هدف، برنامه های مختلفی در بخش های دقیق آموزشی و پرورشی تدوین شده که در طول سال تحصیلی اجرا خواهد شد.»

معرفی کادر اجرایی مدرسه به خانواده ها و تقدیر مدیر واحد پاسداران از اعضای انجمن اولیاء و مربیان سال گذشته بخش دیگری از این مراسم بود. «سمیه خدایی» مسئول آموزشی واحد پاسداران در این مراسم برنامه های آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران را برای اولیاء تشریح کرد. انواع کلاس های آموزشی، نحوه ارزشیابی دانش آموزان، برگزاری آزمون ها و اهداف آن ها، کارنمای تابستان و معرفی دفاتر روزنگار از جمله مباحثی بود که خدایی با خانواده ها مطرح کرد.

معرفی کاندیداها و برگزاری انتخابات

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان واحد پاسداران با معرفی کاندیداها آغاز شد. سپس «شهناز کردی» معاون واحد پاسداران درباره اهمیت و وظایف انجمن اولیاء و مربیان و نحوه برگزاری انتخابات با اولیاء صحبت کرد.

در نهایت بعد از انجام رای گیری 5 نفر از اولیاء به عنوان اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران انتخاب شدند.

«شیرین افتاده» مادر دانش آموز «مهگل خوشنام»، «شیما بحرینی» مادر دانش آموز «شایا جعفری»، «اکرم امام جمعه» مادر دانش آموز «روژین سلیمانی»، «سمانه دانش فهیم» مادر دانش آموز «محیا رستگار نیا» و «زکیه حسن پور» مادر دانش آموز «آتوسا طاهر نژاد» اعضای جدید انجمن اولیاء و مربیان واحد پاسداران هستند.